Despre

DEURBANISM este un birou de proiectare de arhitectură, urbanism,
amenajarea teritoriului, amenajare peisagistică și design de obiect. 

DEURBANISM a luat ființă în 2008 și a evoluat constant, având în portofoliu
proiecte și clienți persoane fizice, juridice și instituții publice. 

Administrator 
+ urbanist Laurențiu RADU, membru R.U.R.

Parteneri: 
+ urbanist/conductor arhitect Dorin VLĂDESCU, membru R.U.R. și O.A.R.
+ arhitect Cristina VATAN